Advisory Committee (Sort by first letter of family name)

 

 • Yilong Bai (IMECH, CAS)
 • Nanxian Chen (Tsinghua U)
 • Junzhi Cui (AMSS, CAS)
 • Ruiping Gao (NSFC)
 • Binglin Gu (Tsinghua U)
 • Baixin Liu (Tsinghua U)
 • Lemin Li (PKU)
 • Cewen Nan (Tsinghua U)
 • Dingsheng Wang (IOP, CAS)
 • Chongyu Wang (Tsinghua U, CISRI)
 • Hengqiang Ye (IMR, CAS)
 • Rui Yang (IMR, CAS)

 

Organizing Committee (Sort by first letter of family name)

 

 • Wenhui Duan (Tsinghua U)
 • Xingao Gong (Fudan U)
 • Guanghong Lu (BUAA)
 • Qiang Sun (PKU)
 • Jiang Shen (USTB)
 • Suhuai Wei (CSRC)
 • Dongsheng Xu (IMR, CAS)
 • Tao Yu (CISRI)
 • Zhi Zeng (ISSP,CAS)
 • Wenqing Zhang (SIC, CAS)

 

Local organizing Committee

 • Senyue Lou (honorary chairman)
 • Weiping Li (honorary chairman)
 • Xiangmei Duan (executive chairman)
 • Xiaoyin Pan
 • Chaohui Tong
 • Xiao Gu
 • Miao Gao
 • Wenwu Xu
 • Jing Zhang